Blog image

กองยา ขอเรียนเชิญผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน/นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนอ้างอิง (Core PIL) จำนวน 84 รายการ

Blog image
NEW

การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับยา ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2567

Blog image
NEW

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ “( ร่าง ) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง มาตรฐาน การขออนุญาต และการรายงาน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยยาเพื่อนำข้อมูลมา ประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับยา”

ค้นหาผลิตภัณฑ์ยาและสถานที่ด้านยา

รายการกิจกรรม

ดูทั้งหมด →
image no event

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง