จองเครื่อง DocuBridge ณ DESS

จองเครื่อง DocuBridge

หรือ Scan QR code ด้านล่าง

file.png

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวดี  เพิ่มบริการนอกเวลา การเตรียมไฟล์ eCTD โดยกองยา รอบเย็น 17.00 - 20.00 น. สอบถามได้ที่ 02 590 7000 ต่อ 70918