ติดต่อเรา

กองยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : 88/24 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0 2590 7000 (ต่อหมายเลขภายใน 5 หลัก)

โทรสาร : 0 2590 7116

อีเมล : drug@fda.moph.go.th

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : saraban@fda.moph.go.th

Call Center: 1556ฝ่ายบริหารทั่วไป เบอร์โทรศัพท์
  อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 310 phone.png ต่อ 97160, 70905, 70904 ,70903
กลุ่มพัฒนาระบบ เบอร์โทรศัพท์
  อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 315 phone.png ต่อ 97165
กลุ่มกำหนดมาตรฐาน เบอร์โทรศัพท์
  อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 410 phone.png ต่อ 70978
กลุ่มผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงและชีววัตถุ เบอร์โทรศัพท์
  อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 213 phone.png ต่อ 70961
กลุ่มยาใหม่และส่งเสริมการวิจัยยา เบอร์โทรศัพท์
  อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 316-317 phone.png ต่อ 70909
กลุ่มส่งเสริมเภสัชเคมีภัณฑ์ เบอร์โทรศัพท์
  อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 313 phone.png ต่อ 70957
กลุ่มยาสามัญและยาเสริมการรักษา เบอร์โทรศัพท์
  อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 318, 319 phone.png ต่อ 97166
กลุ่มประเมินและอนุญาตสถานที่ เบอร์โทรศัพท์
  อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 407, 406 phone.png ต่อ 98028, 70927
กลุ่มเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย เบอร์โทรศัพท์
  อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 216-217
phone.png ต่อ 70974, 97315
  • ห้อง 214 (ห้องโฆษณา)
phone.png ต่อ 70910

แผนที่ (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)