ลำดับที่

ชื่อยา

รูปแบบยา และความแรง

ชื่อไฟล์ข้อมูล

1

aspirin (ยาควบคุมพิเศษ)

ชนิดเม็ด 75, 81, 300, 325 มิลลิกรัม หรือ ชนิดเม็ดเคลือบแตกตัวในลำไส้ 81, 300, 325 มิลลิกรัม

coming soon

2

aspirin (ยาอันตราย)

ชนิดแคปซูล 300 มิลลิกรัม หรือ ชนิดเม็ด 300, 325, 500 มิลลิกรัม 

coming soon

3

azithromycin

ชนิดผงบรรจุซอง ขนาดซองละ 100 มิลลิกรัม


PDFazithromycin

ชนิดยาน้ำแขวนตะกอนขนาด 200 มิลลิกรัมใน 5 มิลลิลิตร


azithromycin

ชนิดเม็ด/แคปซูล ขนาด 250 มิลลิกรัม 500 มิลลิกรัม และ 600 มิลลิกรัม 


azithromycin

ชนิดหยอดตา ขนาด 1 กรัม ใน 100 มิลลิลิตร (1% w/v)

4

ciprofloxacin

ชนิดเม็ด 250 มิลลิกรัม และ 500 มิลลิกรัม

PDF

5

clarithromycin

ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม 250 มิลลิกรัม และ 500 มิลลิกรัม และ คลาริโทรมัยซิน เอ็มอาร์


coming soonclarithromycin

ชนิดผงบรรจุซองสำหรับผู้ใหญ่


clarithromycin

ชนิดยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับเด็ก ขนาด 250 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร

6

levofloxacin

ชนิดเม็ด 500 มิลลิกรัม และ 750 มิลลิกรัม 

PDF

7

Mebendazole

ชนิดเม็ดเคี้ยว 100 มิลลิกรัม และ 500 มิลลิกรัม

PDFMebendazole

ชนิดเม็ดเคี้ยว 100 มิลลิกรัม และ 500 มิลลิกรัม

8

norfloxacin

ชนิดเม็ด 200 มิลลิกรัม และ 400 มิลลิกรัม 

PDF

9

ofloxacin

ชนิดเม็ด 200 มิลลิกรัม และ 400 มิลลิกรัม 

PDF

10

celecoxib

ชนิดเม็ด 200 มิลลิกรัม และ 400 มิลลิกรัม 

coming soon

11

diclofenac potassium

ชนิดเม็ดเคลือบน้ำตาลและออกฤทธิ์เร็ว 25 มิลลิกรัม

coming soondiclofenac potassium

ชนิดเม็ดเคลือบน้ำตาลและออกฤทธิ์เร็ว 50 มิลลิกรัม

12

diclofenac sodium

ชนิดเม็ดเคลือบออกฤทธิ์แตกตัวในลำไส้ 25 มิลลิกรัม


coming soon
diclofenac sodium

ชนิดเม็ดเคลือบออกฤทธิ์แตกตัวในลำไส้ 50 มิลลิกรัม


diclofenac sodium

ชนิดเม็ดออกฤทธิ์เนิ่น 75 มิลลิกรัม


diclofenac sodium

ชนิดเม็ดออกฤทธิ์เนิ่น 100 มิลลิกรัม

13

ibuprofen

ชนิดเจลสำหรับทา ความแรงร้อยละ 5

coming soon

14

ibuprofen

ชนิดยาน้ำเชื่อม หรือ ยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน 100 มิลลิกรัมใน 1 ช้อนชา หรือ 5 มิลลิลิตร และ 200 มิลลิกรัมใน 1 ช้อนชา หรือ 5 มิลลิลิตร


coming soonibuprofen

ชนิดเม็ด 200, 400 และ 600 มิลลิกรัม


ibuprofen

ชนิดเม็ดออกฤทธ์นาน 800 มิลลิกรัม

15

indomethacin

ชนิดแคปซูล 25 มิลลิกรัม

coming soon

16

meloxicam

ชนิดเม็ด 7.5 มิลลิกรัม และ 15 มิลลิกรัม

coming soon

17

naproxen

ชนิดเม็ด 250 มิลลิกรัม

coming soon

18

naproxen sodium

ชนิดเม็ด 275 มิลลิกรัม

coming soon

19

tenoxicam

ชนิดเม็ด 20 มิลลิกรัม

coming soon

20

atorvastatin

ชนิดเม็ด 10, 20, 40 และ 80 มิลลิกรัม

coming soon

21

simvastatin

ชนิดเม็ด 10, 20 และ 40 มิลลิกรัม

coming soon

22

betamethasone valerate

ชนิดยาทาครีม 0.1 % w/w

PDF


betamethasone valerate

ชนิดยาทาขี้ผึ้ง 0.1 % w/w

PDF


betamethasone valerate

ชนิดยาน้ำสารละลายทาภายนอก 0.1% w/v

PDF

23

betamethasone dipropionate

ชนิดยาทาครีม 0.05 % w/w

PDF


betamethasone dipropionate

ชนิดยาทาโลชัน 0.05 % w/w

PDF


betamethasone dipropionate

ชนิดยาทาขี้ผึ้ง 0.05 % w/w

PDF

24

dexamethasone

ชนิดเม็ด 0.25, 0.5 และ 4 มิลลิกรัม

PDF

25

prednisolone

ชนิดเม็ด 2.5 และ 5 มิลลิกรัม

PDF


prednisolone

ชนิดน้ำเชื่อม 15 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร

PDF

26

brompheniramine

ชนิดน้ำเชื่อม 2 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร

coming soonbrompheniramine

ชนิดเม็ด หรือ แคปซูล 4 มิลลิกรัม

27

chlorpheniramine

ชนิดน้ำเชื่อม 2 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร

coming soonchlorpheniramine

ชนิดเม็ด หรือ แคปซูล 4 มิลลิกรัม

28

fexofenadine

ชนิดเม็ด 60, 120, 180 มิลลิกรัม

coming soon

29

loratadine

ชนิดเม็ด 10 มิลลิกรัม

coming soonloratadine

ชนิดน้ำเชื่อม 5 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร

30

cetirizine

ชนิดเม็ด 10 มิลลิกรัม

coming sooncetirizine

ชนิดน้ำเชื่อม 1 มิลลิกรัม ต่อ 1 มิลลิลิตร

31

loperamide

ชนิดแคปซูล 2 มิลลิกรัม

PDF

32

ORS

ผงน้ำตาลเกลือแร่

PDF

33

acetylcysteine

ชนิดเม็ดฟู่ 600 มิลลิกรัม และแกรนูล 100, 200, 300 และ 600 มิลลิกรัม

coming soon

34

ambroxol

ชนิดเม็ด 30 มิลลิกรัม

coming soon

35

dextromethorphan

ชนิดเม็ดอม 15 มิลลิกรัม


coming soondextromethorphan

ชนิดน้ำเชื่อม 5 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร


dextromethorphan

ชนิดเม็ด 15 มิลลิกรัม

36

aluminium hydroxide + magnesium hydroxide

ชนิดเม็ด และชนิดยาน้ำแขวนตะกอน

coming soon

37

aluminium hydroxide + magnesium hydroxide + simethicone

ชนิดเม็ด และชนิดยาน้ำแขวนตะกอน

coming soon

38

domperidone

ชนิดเม็ด 10 มิลลิกรัม

coming soon


domperidone

ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 5 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร

coming soon

39

omeprazole

ชนิดชนิดแคปซูลรูปแบบพิเศษที่ให้ยาแตกตัวในลำไส้ 20 มิลลิกรัม

coming soon

40

bisacodyl

ชนิดเม็ดแบบเคลือบพิเศษ 5 มิลลิกรัม

coming soon

41

senna

ชนิดเม็ด 

coming soon

42

cinnarizine

ชนิดเม็ด 25 มิลลิกรัม

coming soon

43

flunarizine

ชนิดเม็ด 5 มิลลิกรัม

coming soon

44

dimenhydrinate

ชนิดเม็ด 50 มิลลิกรัม

coming soon

45

colchicine

ชนิดเม็ด หรือ แคปซูล 0.6 มิลลิกรัม

PDF

46

fluoxetine

ชนิดแคปซูล 20 มิลลิกรัม

PDF

47

glibenclamide

ชนิดเม็ด 2.5 และ 5 มิลลิกรัม

coming soon

48

metformin

ชนิดเม็ด 500 และ 850 มิลลิกรัม


coming soon


metformin

ชนิดเม็ด 1000 มิลลิกรัม

49

hydrochlorothiazide

ชนิดเม็ด 25 และ 50 มิลลิกรัม

PDF

50

nifedipine

ชนิดเม็ดรูปแบบปลดปล่อยยาทันที 5 และ 10 มิลลิกรัม

coming soon

51

calcium carbonate

ชนิดเม็ดเคี้ยว 1500 มิลลิกรัม


PDFcalcium carbonate

ชนิดเม็ดฟู่ 1250 มิลลิกรัม


calcium carbonate

ชนิดเม็ด 1250 มิลลิกรัม

52

ferrous sulfate

ชนิดเม็ด 200 มิลลิกรัม

PDF

53

ferrous fumarate

ชนิดเม็ด 200 มิลลิกรัม

PDF

54

levonorgestrel

ชนิดเม็ด 750 ไมโครกรัม

coming soon

55

ergotamine tartrate + caffeine

ชนิดเม็ด เออร์โกทามินทาร์เทรต 1 มิลลิกรัม กับ แคฟเฟอีน 100 มิลลิกรัม

coming soon