ติดต่อเรา

กองยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : 88/24 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0 2590 7000

โทรสาร : 0 2590 7116

อีเมล : drug@fda.moph.go.th

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : saraban@fda.moph.go.th

Call Center: 1556ติดต่อเจ้าหน้าที่กองยา ​​​​​

ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 0 2590 7160, 0 25890 7171
งานใบอนุญาตสถานที่ด้านยา โทรศัพท์ 0 2590 7200, 0 2591 3312-3

กลุ่มพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 0 2590 7165 – 7
กลุ่มกำหนดมาตรฐาน โทรศัพท์ 0 2590 7344

กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด โทรศัพท์ 0 2590 7192-3
กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด โทรศัพท์ 0 2590 7315

แผนที่ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา