ประกาศกระทรวงสาธารณสุข


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความของคำเตือน

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือน (รวมทุกฉบับ)

 

ตารางสรุปรายการยาที่ต้องคำเตือน

ลำดับ

ตัวยา/ตัวยาสำคัญ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ยาที่ต้องคำเตือน

(วันที่ลงนาม)

(73)

ยาเฮ็กซาคลอโรฟีน (Hexachlorophene) ชนิดใช้ภายนอก สำหรับมนุษย์

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 72 (19 ม.ค. 64)

(72) ยาไดอะเซอรีน (Diacerein)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 71 (6 ก.พ. 62)

(71) ยาเบนโซเคน (Benzocaine) ชนิดรับประทาน สำหรับมนุษย์

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 70 (17 ต.ค. 62)

(70)

ยาที่มีเออร์กอตตามีน (Ergotamine) เป็นส่วนประกอบ สำหรับรักษาไมเกรน (Migraine)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 69 (27 พ.ค. 62)

(69) ยาแผนโบราณสำหรับมนุษย์รูปแบบยาน้ำชนิดรับประทานที่มีเอธิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) ในยาสำเร็จรูป

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 68 พ.ศ. 2562

(31 พ.ค. 62)

(68)

ยาฟูราโซลิโดน (Furazolidone) ชนิดรับประทานสำหรับมนุษย์

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 67 (25 ก.พ. 62)

(67)

ยากลุ่ม Gadolinium-based contrast agents (GBCAs)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 65 (27 พ.ย. 61)

(66)

ยาที่มีส่วนประกอบของฟ้าทะลายโจร

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 63 (16 มี.ค. 61)

(65)

ยาดอมเพอริโดน (Domperidone)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 58 (17 พ.ย. 59)

(64)

ยาไฮดรอกซีเอทิล สตาร์ช [Hydroxyethyl starch (HES)]

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 56 (29 มิ.ย. 58)

(63)

ยาแคลทิโทนิน (Calcitonin) ชนิดพ่นจมูก

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 54 (25 ส.ค. 57)

(62)

ยาไนมิซุไลด์ (Nimesulide) ยกเว้นที่เป็นยาใช้ภายนอก

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 49 (13 พ.ย. 55)

(61)

ยาสูตรผสมที่มีซัลฟามีธอกซาโซล (Sulfamethoxazol) และไทรมีโธพริม (Trimethoprim) เป็นส่วนประกอบ

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 47 (13 ก.ค. 55)

(60)

แดปโซน (Dapsone)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 47 (13 ก.ค. 55)

(59)

อัลโลพูรินอล (Allopurinol)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 47 (13 ก.ค. 55)

(58) ม็อกซิเด็กทิน (Moxidectin)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 43 (2 ก.พ. 53)

(57) อะซิโพรมาซีน (Acepromazine)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 41 (8 ก.ย. 52)

(56.3) ยากลุ่มฮอร์โมนรักษาชนิดใช้ภายนอก

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 40 (6 มี.ค. 52)

(56.2) ยาเอสโตรเจน (Estogen) ชนิดรับประทาน

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 40 (6 มี.ค. 52)

(56.1) ยาสูตรผสมเอสโตรเจน (Estrogen) กับ โปรเจสติน (Progestin) ชนิดรับประทาน

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 40 (6 มี.ค. 52)

(56) ยากลุ่มฮอร์โมนรักษา (Hormone therapy)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 40 (6 มี.ค. 52)

(55) เดกซ์โตรเมธอร์แฟน (Dextromethorphan) ที่เป็นตำรับยาเดี่ยว

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 37 (24 เม.ย. 50)

(54)

น้ำยาแช่เลนส์

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 37 (24 เม.ย. 50)

(53.3) เอทอริคอกสิบ (Etoricoxib)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 36 (19 พ.ค. 49),

ฉบับที่ 42 (2 ก.พ. 53)

(53.2) เซเรคอกสิบ (Celecoxib) และพาเรคอกสิบ (Parecoxib)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 36 (19 พ.ค. 49),

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 42 (2 ก.พ. 53),

ฉบับที่ 47 (13 ก.ค. 55)

(53.1)

ยากลุ่ม Selective COX-2 inhibitors (COXIB) NSAIDs ยกเว้นเซเรคอกสิบ (Celecoxib), พาเรคอกสิบ (Parecoxib) และเอทอริคอกสิบ (Etoricoxib)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 36 (19 พ.ค. 49),

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 42 (2 ก.พ. 53),

(53) ยากลุ่ม Selective COX-2 inhibitors (COXIB) NSAIDs

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 36 (19 พ.ค. 49),

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 42 (2 ก.พ. 53),

(52.2) รูปแบบหมากฝรั่งสำหรับเคี้ยว (chewing gum) และรูปแบบแผ่นแปะ (transdermal patch)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 35 (6 พ.ค. 48),

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 64 (26 ต.ค. 61)

(52.1) ยาทุกรูปแบบ ยกเว้น (52.2)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 35 (6 พ.ค. 48)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 64 (26 ต.ค. 61)

(52) ยาที่มีนิโคติน (Nicotine) หรือสารประกอบของนิโคตินซึ่งมุ่งหมายที่จะใช้สำหรับช่วยอดบุหรี่

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 35 (6 พ.ค. 48)

ฉบับที่ 64 (26 ต.ค. 61)

(51.5) ยาเอแทมบูทอล (Ethambutol)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 32 (24 เม.ย. 46)

(51.4) ยาสเตร็ปโตไมซิน (Streptomycin)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 32 (24 เม.ย. 46)

(51.3) ยาไพรินซินาไมด์ (Pyrazinamide)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 32 (24 เม.ย. 46)

(51.2) ยาไรแฟมพิซิน (Rifampicin)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 32 (24 เม.ย. 46)

แก้ไข

ฉบับที่ 47 (13 ก.ค. 55)

(51.2) ยาไอโซไนอาซิด (Isoniazid)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 32 (24 เม.ย. 46)

(51) ยาที่ใช้รักษาวัณโรค (Antituberculosis Drugs)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 32 (24 เม.ย. 46)

(50) ยาลดระดับไขมันเลือดที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ เอช เอ็ม จี โคเอนไซม์เอ รีดักเทส (HMG-CoA reductase inhibitor)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 30 (27 ก.พ. 46)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 34 (12 เม.ย. 48),

ฉบับที่ 50 (21 พ.ย. 55)

(49) ยาฟาโมทิดีน (Famotidine)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 27 (12 ก.ย. 45)

(48.2) ยานีวิราฟีน (Nevirapine)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 27 (19 ต.ค. 44),

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 47 (13 ก.ค. 55)

(48.1) ยาต้านเชื้อไวรัส HIV กลุ่ม non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor ยกเว้น นีวิราฟีน (Nevirapine)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 26 (19 ต.ค. 44),

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 47 (13 ก.ค. 55)

(48) ยาต้านเชื้อไวรัส HIV กลุ่ม non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 26 (19 ต.ค. 44),

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 47 (13 ก.ค. 55)

(47)

ยาเอแทมบูทอล (Ethambutol)

[ยกเลิก และให้ใช้คำเตือนตาม (51.5)]

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 26 (19 ต.ค. 44),

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 47 (13 ก.ค. 55)

(46.2) ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) สำหรับใช้รักษาความดันโลหิตสูงในหลอดเลือดแดงปอด

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 23 (11 ม.ค. 44),

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 44 (12 เม.ย. 53)

(46.1) ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) สำหรับใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 23 (11 ม.ค. 44),

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 44 (12 เม.ย. 53)

(46) ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 23 (11 ม.ค. 44),

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 44 (12 เม.ย. 53)

(45) ยาฟลูตาไมด์ (Flutamide)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 22 (4 ธ.ค. 43)

(44) ยากลุ่มเรตินอยด์ (Retinoide) ที่ใช้ภายใน

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 22 (4 ธ.ค. 43),

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 26 (19 ต.ค. 44)

(43) ยาซีซาไพรด์ (Cisapride)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 18 (24 ม.ค. 40),

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 29 (11 ก.พ. 46)

(42) ยากลุ่มเรตินอยด์ (Retinoid) ที่ใช้ภายนอก

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 17 (4 เม.ย. 38)

(41) ยาน้ำชนิดรับประทานที่มีเอธิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) ผสมอยู่ด้วย

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 16 (30 มี.ค. 37)

(40) ยาจำพวกยับยั้งแอนจิโอเทนซิน-คอนเวอร์ติง เอ็นไซม์ (Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) Inhibitors)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 14 (3 พ.ย. 36)

(39) ยาที่มีพาราเซตามอล (Paracetamol) เป็นส่วนประกอบ ชนิดรับประทาน

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 13 (พ.ย. 36)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 59 (20 ก.พ. 60)

  กรณีเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เป็นรูปแบบยาเม็ด

ประกาศ สธ เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555

(38) ยากลาฟีนิน (Glafenine) และฟลอคตาฟีนิน (Floctafenine)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 8 (29 ส.ค. 34)

(37.2) ยาที่มีส่วนประกอบของ Fat-soluble vitamins นอกเหนือจากยาตาม (37.1)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 7 (26 ส.ค. 34)

(37.1) ยาที่มีส่วนประกอบของ Fat-soluble vitamins ที่มีสรรพคุณรักษาการขาดไวตามิน ยกเว้นที่ใช้ภายนอก

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 7 (26 ส.ค. 34)

(37) ยาจำพวกที่ประกอบด้วย Fat-soluble vitamins 

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 7 (26 ส.ค. 34)

(36) ยาที่มีส่วนผสมของอะนาโบลิก สเตอรอยด์ (Anabolic steroid) กับไวตามิน (Vitamins) หรือ anabolic steroid กับไซโปรเฮปทาดีน (Cyproheptadine) หรือ anabolic steroid กับ vitamins และ cyproheptadine

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 3 (13 ก.ย. 33)

(35) ยาจำพวกทีโอไฟลิน (Theophylline)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 2 (17 พ.ค. 33)

(34) ยาเททราคลอเอทิลีน (Tetrachlorethylene) ที่ใช้สำหรับสัตว์ ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(33.11) ยาโซอะลีน (Zoalene) ที่ใช้สำหรับไก่

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 43 (3 ต.ค. 33),

ฉบับที่ 9 (2 ก.พ. 35)

(33.10) ยาซัลฟาควินอกซาลิน (Sulfaquinoxaline) ที่ใช้สำหรับไก่

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 4 (3 ต.ค. 33),

ฉบับที่ 9 (2 ก.พ. 35)

(33.9) ยาซาลิโนไมซิน (Salinomycin) ที่ใช้สำหรับไก่

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 4 (3 ต.ค. 33),

ฉบับที่ 9 (2 ก.พ. 35)

(33.8) ยาโรบีนิดิน (Robenidine) ที่ใช้สำหรับไก่

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 4 (3 ต.ค. 33),

ฉบับที่ 9 (2 ก.พ. 35)

(33.7) ยานิคาบาซิน (Nicarbazin) ที่ใช้สำหรับไก่

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 4 (3 ต.ค. 33),

ฉบับที่ 9 (2 ก.พ. 35)

(33.6) ยาโมเนนซิน (Monensin) ที่ใช้สำหรับไก่

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 4 (3 ต.ค. 33),

ฉบับที่ 9 (2 ก.พ. 35)

(33.5) ยาลาซาโลซิด (Lasalocid) ที่ใช้สำหรับไก่

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 4 (3 ต.ค. 33),

ฉบับที่ 9 (2 ก.พ. 35)

(33.4) ยาฟิวราโซลิโดน (Furazolidone) ที่ใช้สำหรับสัตว์ปีก

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 4 (3 ต.ค. 33),

ฉบับที่ 9 (2 ก.พ. 35)

(33.3.2) ยาดีโคควิเนท (Decoquinate) ที่ใช้สำหรับโค

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 4 (3 ต.ค. 33),

ฉบับที่ 9 (2 ก.พ. 35)

(33.3.1) ยาดีโคควิเนท (Decoquinate) ที่ใช้สำหรับไก่

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 4 (3 ต.ค. 33),

ฉบับที่ 9 (2 ก.พ. 35)

(33.3) ยาดีโคควิเนท (Decoquinate)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 4 (3 ต.ค. 33),

ฉบับที่ 9 (2 ก.พ. 35)

(33.2.3) ยาโคลปิโดล (Clopidol) ที่ใช้สำหรับโค

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 4 (3 ต.ค. 33),

ฉบับที่ 9 (2 ก.พ. 35)

(33.2.2) ยาโคลปิโดล (Clopidol) ที่ใช้สำหรับสุกร

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 4 (3 ต.ค. 33),

ฉบับที่ 9 (2 ก.พ. 35)

(33.2.1) ยาโคลปิโดล (Clopidol) ที่ใช้สำหรับไก่

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 4 (3 ต.ค. 33),

ฉบับที่ 9 (2 ก.พ. 35)

(33.2) ยาโคลปิโดล (Clopidol) 

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 4 (3 ต.ค. 33),

ฉบับที่ 9 (2 ก.พ. 35)

(33.1.2) ยาแอมโพรเลียม (Amprolium) ที่ใช้สำหรับลูกวัว

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 4 (3 ต.ค. 33),

ฉบับที่ 9 (2 ก.พ. 35)

(33.1.1) ยาแอมโพรเลียม (Amprolium) ที่ใช้สำหรับไก่

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 4 (3 ต.ค. 33),

ฉบับที่ 9 (2 ก.พ. 35)

(33.1) ยาแอมโพรเลียม (Amprolium)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 4 (3 ต.ค. 33),

ฉบับที่ 9 (2 ก.พ. 35)

(33) ยาสำหรับควบคุมโรคบิดในสัตว์ (Anticoccidia)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 4 (3 ต.ค. 33),

ฉบับที่ 9 (2 ก.พ. 35)

(32) ยาฟิวราลทาโดน (Furaltadone) ที่ใช้สำหรับสัตว์ ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(31.2) ยาจำพวกสารหนู (Arsenic) ที่ใช้สำหรับสุกร

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 9 (2 ก.พ. 35)

(31.1) ยาจำพวกสารหนู (Arsenic) ที่ใช้สำหรับไก่

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 9 (2 ก.พ. 35)

(31) ยาจำพวกสารหนู (Arsenic)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 9 (2 ก.พ. 35)

(30) ยาจำพวกกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม (Hair Growth Stimulant) ซึ่งประกอบด้วยตัวยาสำคัญไมน็อกซิดิล (Minoxidil) สำหรับใช้ภายนอก ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(29) ยาโลเพอราไมด์ (Loperamide)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 10 (10 ก.พ. 35)

(28) ยาถ่าย ยาระบาย ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(27) ยาจำพวกไอโดอีน (lodine) ไอโอไมด์ (lodide) สำหรับใช้ภายใน ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(26) ยาเฮกซิลเรซอร์ซินอล (Hexylresorcinol) เททราคลอเอทิลีน (Tetrachlorethylene) ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(25) ยาจำพวกเอเฟดรีน (Ephedrine) ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(24) ยาจำพวกไดแอมทาโซล (Diamthazole) สำหรับใช้ภายนอก ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(23) ซินโคเฟน (Cinchophen) และ นีโอซินโคเฟน (Neocinchophen) ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(22) ยาทิงเจอร์ฝิ่นการบูรเกินกว่า 2 มิลลิลิตรต่อขนาดรับประทานหนึ่งมื้อ ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(21) กรดบอริก (Boric acid) เกลือของกรดบอริกในรูปของยาผง ยาขี้ผึ้ง ครีม หรือยาทา ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(20) ยาฉีดที่มีเบนซิลแอลกอฮอล์ (Benzy alcohol) เป็นวัตถุกันเสียผสมอยู่ด้วย ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(19) ยาจำพวกอะโทรพีน (Atropine) ไฮออสซีน (Hyoscine) ไฮออลไซอามีน (Hyoscyamine) สตราโมเนียม (Stramonium) ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(18) ยาจำพวกสารหนู ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(17) ยารักษาโรคมะเร็ง (Antineoplastics) ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(16.7) ยาแซกซะกลิปทิน (saxagliptin)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 62 (29 ก.ย. 60)

(16.6) ยากลุ่มยับยั้งเอนไซม์ไดเพปทิดิลเพปทิเดส-4 [dipeptidyleptidase-4 (DPP-4) inhibitors] ยกเว้น ยาแซกซะกลิปทิน (saxagliptin)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 62 (29 ก.ย. 60)

(16.5) ยากลุ่มยับยั้งตัวลำเลียงร่วมโซเดียม-กลูโคส 2 [sodium-Glucose cotransporter-2 (SGL T2) inhibitors]

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 62 (29 ก.ย. 60)

(16.4) ยากลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย (sulfonylureas)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 47 (13 ก.ค. 55),

ฉบับที่ 62 (29 ก.ย. 60)

(16.3) ยาไพโอกาลิทาโซน (Pioglitazone)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 46 (25 พ.ย. 53),

ฉบับที่ 62 (29 ก.ย. 60)

(16.2) ยากลุ่มไธอะโซลิดีนไดโอน (Thiazolidinedione) ยกเว้น ยาไพโอกลิทาโซน (Pioglitazone)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 46 (25 พ.ย. 53),

ฉบับที่ 47 (13 ก.ค. 55),

ฉบับที่ 62 (29 ก.ย. 60)

(16.1) ยารักษาโรคเบาหวาน ยกเว้น ยากลุ่ม (16.2) (16.3) (16.4) (16.5) (16.6) (16.7)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 46 (25 พ.ย. 53),

ฉบับที่ 62 (29 ก.ย. 60)

(16) ยารักษาโรคเบาหวาน

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 46 (25 พ.ย. 53),

ฉบับที่ 62 (29 ก.ย. 60)

(15) ยาคอร์ติโคสเตอรอยด์ (Corticosteroids) สำหรับใช้เฉพาะที่กับตา

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 23 (11 ม.ค. 44)

(14) ยาจำพวกคอร์ติโคสเตอรอยด์ (Corticosteroids) สำหรับใช้ภายใน (ชนิดฉีด ชนิดรับประทาน และชนิดพ่นสูด) ที่ใช้สำหรับมนุษย์

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 73 (27 ก.ย. 64)

(13) ยาไดเอทิสสติลเบสตรอล (Diethy Stillbestrol) ไดเอเนสทรอล (Dienestrol) เฮกเซลตรอล (Hexestrol) เบนเซลตรอล (Hexestrol) เบนเซลตรอล (Benzestrol) ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(12.2) ยาคุมกำเนิดชนิดผสมซึ่งประกอบด้วยเอสโตรเจนกับโปรเจสโตเจน

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 20 (22 เม.ย. 41)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 31 (26 มี.ค. 46),

ฉบับที่ 57 (8 ก.พ. 59)

(12.1) ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 19 (12 มี.ค. 40),

ฉบับที่ 21 (15 พ.ย. 43)

(12) ยาคุมกำเนิด

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 19 (12 มี.ค. 40),

ฉบับที่ 21 (15 พ.ย. 43)

(11) ยาไมแอนเซอริน (Mianserin) ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(10) ยาจำพวกอิมิพรามีน (Imipramine) ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(9.3) ยาคาร์บามาซีพีน (Carbamazepine) ยาลาโมทริจีน 

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 47 (13 ก.ค. 55),

ฉบับที่ 51 (29 พ.ย. 55)

(9.2) ยาโทพิราเมท (Topiramate)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 47 (13 ก.ค. 55)

(9.1) ยาจำพวกรักษาโรคลมบ้าหมู (Antiepileptics) ยกเว้น โทพิราเมท (Topiramate) คาร์บามาซีพีน (Carbamazepine) ลาโมทริจีน (Lamotrigine) และฟีนิโทอิน (Phenytoin)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 24 (14 ก.พ. 44),

ฉบับที่ 33 (25 ก.ย. 46),

ฉบับที่ 47 (13 ก.ค. 55),

ฉบับที่ 51 (29 พ.ย. 55)

(9) ยาจำพวกรักษาโรคลมบ้าหมู (Antiepileptics)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 24 (14 ก.พ. 44),

ฉบับที่ 33 (25 ก.ย. 46),

ฉบับที่ 47 (13 ก.ค. 55),

ฉบับที่ 51 (29 พ.ย. 55)

(8.1) ยาจำพวกเฟนฟลูรามีน (Fenfluramine)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 5 (21 ธ.ค. 33)

(8) ยาลดความอ้วนโดยทำให้เบื่ออาหาร (Anorexigenics) ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(7.2) ยาระงับประสาทจำพวกที่ไม่ใช่บาร์บิทูเรต (Non-barbiturates) ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(7.1) ยาระงับประสาทจำพวกบาร์บิทูเรต (Barbiturates) ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(7) ยาจำพวกระงับประสาท (Sedatives & Hypnotics) ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(6.2) ยาสงบประสาทจำพวกเบนโซไดอะเซพีน (Benzodiazepines) [ยกเลิก]

ยกเลิก โดยประกาศ

เรื่อง คำเตือน พ.ศ. 2542 (26 มิ.ย. 42)

(6.1) ยาสงบประสาทจำพวกไฮดรอกไซซีน (Hydroxyzine)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 25 (9 ก.ย. 44)

(6) ยาจำพวกสงบประสาท (Tranquilizers) สำหรับใช้ภายใน ประกาศ วันที่ 16 ก.พ. 33
(5) ยาฟีนิลบิวตาโซน (Phenylbutazone)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 42 (2 ก.พ. 53)

(4.3) ยากลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ชนิดดั้งเดิม (Conventional NSAIDs) ที่เป็นยาใช้ภายนอก

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 55 (2 ก.พ. 58)

(4.2) ยามีลอกซิแคม (Meloxicam) ยาไพรอกซิแคม (Piroxicam) ยาทีนอกซิแคม (Tenoxicam) และยาไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) ยกเว้นที่เป็นยาใช้ภายนอก

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 15 (19 ม.ค. 37),

ฉบับที่ 42 (2 ก.พ. 53),

ฉบับที่ 47 (13 ก.ค. 55),

ฉบับที่ 55 (2 ก.พ. 58)

(4.1) ยากลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ชนิดดั้งเดิม (Conventional NSAIDs) ยกเว้น แอสไพริน (Aspirin) พาราเซตามอล (Paracetamol) ไนมิซุไลด์ (Nimesulide) ฟีนิลบิวตาโซน (Phenylbutazone) มีลอกซิแคม (Meloxicam) ไพรอกซิแคม (Piroxicam) ทีนอกซิแคม (Tenoxicam) และไอบรูโพรเฟน (Ibuprofen) และที่เป็นยาใช้ภายนอก

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 15 (19 ม.ค. 37),

ฉบับที่ 42 (2 ก.พ. 53),

ฉบับที่ 47 (13 ก.ค. 55),

ฉบับที่ 55 (2 ก.พ. 58)

(4) ยากลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ชนิดดั้งเดิม (Conventional NSAIDs)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 15 (19 ม.ค. 37),

ฉบับที่ 42 (2 ก.พ. 53),

ฉบับที่ 47 (13 ก.ค. 55),

ฉบับที่ 55 (2 ก.พ. 58)

(3) ยากลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ชนิดดั้งเดิม (Conventional NSAIDs)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 15 (19 ม.ค. 37),

ฉบับที่ 42 (2 ก.พ. 53),

ฉบับที่ 47 (13 ก.ค. 55),

ฉบับที่ 55 (2 ก.พ. 58)

(2.2.6)

ยาเฟกโซเฟนาดีน (Fexofenadine)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 6 (25 มิ.ย. 34),

ฉบับที่ 11 (12 พ.ค. 36),

ฉบับที่ 25 (9 ก.ย. 44),

ฉบับที่ 28 (11 ก.พ. 46),

ฉบับที่ 48 (24 ต.ค. 55)

(2.25) ยาเดสลอราทาดีน (Desloratadine)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 6 (25 มิ.ย. 34),

ฉบับที่ 11 (12 พ.ค. 36),

ฉบับที่ 25 (9 ก.ย. 44),

ฉบับที่ 28 (11 ก.พ. 46),

ฉบับที่ 45 (26 ก.ค. 53)

(2.2.4) สำหรับยาจำพวกลอราทาดีน (Loratadine)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 6 (25 มิ.ย. 34),

ฉบับที่ 11 (12 พ.ค. 36),

ฉบับที่ 25 (9 ก.ย. 44),

ฉบับที่ 28 (11 ก.พ. 46),

ฉบับที่ 45 (26 ก.ค. 53),

ฉบับที่ 66 (22 ม.ค. 62)

(2.2.3) สำหรับยาจำพวกอีบาสทีน (Ebastine)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 6 (25 มิ.ย. 34),

ฉบับที่ 11 (12 พ.ค. 36),

ฉบับที่ 25 (9 ก.ย. 44),

ฉบับที่ 28 (11 ก.พ. 46)

(2.2.2) สำหรับยาจำพวกเซทิไรซีน (Cetirizine)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 6 (25 มิ.ย. 34),

ฉบับที่ 11 (12 พ.ค. 36),

ฉบับที่ 25 (9 ก.ย. 44),

ฉบับที่ 28 (11 ก.พ. 46)

(2.2.1) สำหรับยาจำพวกอาคริวาสทีน (Acrivastine)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 6 (25 มิ.ย. 34),

ฉบับที่ 11 (12 พ.ค. 36),

ฉบับที่ 25 (9 ก.ย. 44),

ฉบับที่ 28 (11 ก.พ. 46)

(2.2) ยาแอนติฮีสตามีนทุกชนิด ที่จับอย่างเจาะจงกับ peripheral H1 receptor เว้นแต่ในประกาศนี้จะระบุไว้เป็นอย่าอื่น

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 6 (25 มิ.ย. 34),

ฉบับที่ 11 (12 พ.ค. 36),

ฉบับที่ 25 (9 ก.ย. 44),

ฉบับที่ 28 (11 ก.พ. 46)

(2.1.7) ยาจำพวกไฮดรอกไซซีน (Hydroxyzine)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 60 (1 ก.ย. 60)

(2.1.6) สำหรับยาจำพวกโปรเมทาซีน (Promethazine)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 6 (25 มิ.ย. 34),

ฉบับที่ 11 (12 พ.ค. 36),

ฉบับที่ 25 (9 ก.ย. 44),

ฉบับที่ 28 (11 ก.พ. 46)

(2.1.5) สำหรับยาจำพวกคีโททิเฟน (Ketotifen)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 6 (25 มิ.ย. 34),

ฉบับที่ 11 (12 พ.ค. 36),

ฉบับที่ 25 (9 ก.ย. 44),

ฉบับที่ 28 (11 ก.พ. 46)

(2.1.4) สำหรับยาจำพวกไซโปรเฮปทาดีน (Cyproheptadine)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 6 (25 มิ.ย. 34),

ฉบับที่ 11 (12 พ.ค. 36),

ฉบับที่ 25 (9 ก.ย. 44),

ฉบับที่ 28 (11 ก.พ. 46)

(2.1.3) ยาจำพวกไดเมนไฮดริเนท (Dimenhydrinate) ไดเฟนไฮดรามีน (Diphenhydramine)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 6 (25 มิ.ย. 34),

ฉบับที่ 11 (12 พ.ค. 36),

ฉบับที่ 25 (9 ก.ย. 44),

ฉบับที่ 28 (11 ก.พ. 46)

(2.1.2) ยาจำพวกอะซาทาดีน (Azatadine) บรอมเฟนิรามีน (Brompheniramine) คลอเฟนิรามีน (Chlorpheniramine) เดกซ์คลอเฟนิรามีน (Dexchlorpheniramine) ดอกซีลามีน (Doxylamine)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 6 (25 มิ.ย. 34),

ฉบับที่ 11 (12 พ.ค. 36),

ฉบับที่ 25 (9 ก.ย. 44),

ฉบับที่ 28 (11 ก.พ. 46),

ฉบับที่ 60 (1 ก.ย. 60)

(2.1.1)

สำหรับยาจำพวกบิวคลิซีน (Buclizine) คาร์บิน็อกซามีน (Carbinoxamine) คลอร์ไซคลิซีน (Chlorcyclizine) ไซคลิซีน (Cyclizine) โฮโมคลอร์ไซคลิซีน (Homochlorcyclizine) เมบไฮโดรลีน (Mebhydroline) มีควิทาซีน (Mequitazine) ออกซาโทไมด์ (Oxatomide) ไพพรินไฮดริเนท (Piprinhydrinate) โปรเมทาซีน (Promethazine) ไทโปรลิดีน (Triprolidine) 

 

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 6 (25 มิ.ย. 34),

ฉบับที่ 11 (12 พ.ค. 36),

ฉบับที่ 25 (9 ก.ย. 44),

ฉบับที่ 28 (11 ก.พ. 46),

ฉบับที่ 60 (1 ก.ย. 60)

(2.1) ยาแอนติฮีสตามีนทุกชนิดที่จัดอย่างไม่เจาะจงกับ central receptor และ peripheral H1 receptor เว้นแต่ในประกาศนี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 6 (25 มิ.ย. 34),

ฉบับที่ 11 (12 พ.ค. 36),

ฉบับที่ 25 (9 ก.ย. 44),

ฉบับที่ 28 (11 ก.พ. 46)

(2) ยาจำพวกแอนติฮีสตามีน (Antihistamine) สำหรับใช้ภายใน

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 6 (25 มิ.ย. 34),

ฉบับที่ 11 (12 พ.ค. 36),

ฉบับที่ 25 (9 ก.ย. 44),

ฉบับที่ 28 (11 ก.พ. 46)

(1.36) ยาจำพวกแวนโคไมซิน (Vancomycin) ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(1.35) ยาจำพวกเตตระไซคลิน (Tetracyclines) สำหรับใช้ภายใน ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(1.34) ยาจำพวกเตตระไซคลิน (Tetracyclines) สำหรับใช้ภายนอก ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(1.33) ยาจำพวกซัลโฟนาไมด์ (Sulfanamides) สำหรับใช้ภายใน

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 47 (13 ก.ค. 55),

ฉบับที่ 52 (18 ก.พ. 56)

(1.32.2) ยาซัลพาไดอะซีน (Sulfadiazine) ซัลฟาดอกซีน (Sulfadoxine) ซัลฟาฟูราโซล (Sulfafurazole) ซัลฟามีธอกซาโซล (Sulfamethoxazol) และซัลฟาซาลาซีน (Sulfasalazine) สำหรับใช้ภายนอก

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 47 (13 ก.ค. 55)

(1.32.1) ยาจำพวกซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides) สำหรับใช้ภายนอก ยกเว้น ซัลฟาไดอะซีน (Sulfadiazine) ซัลฟาดอกซีน (Sulfadoxine) ซัลฟาฟูราโซล (Sulfafurazole) ซัลฟามีธอกซาโซล (Sulfamethoxazol) และซัลฟาซาลามีน (Sulfamethoxazol)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 47 (13 ก.ค. 55)

(1.32) ยาจำพวกซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides) สำหรับใช้ภายนอก

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 47 (13 ก.ค. 55)

(1.31) ยาจำพวกสเปกติโนไมซิน (Spectinomycin) ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(1.30) ยาจำพวกไรฟาไมซิน (Rifamycins) ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(1.29.7) ยาจำพวกอะโครโซซาซิน (Acrosoxacin) และกรดนาลิดิซิก (Nalidixic acid)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 39 (8 ก.ค. 51)

(1.29.6) ยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลน (Fluoroquinolones) ชนิดหยอดหู

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 39 (8 ก.ค. 51)

(1.29.5) ยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลน (Fluoroquinolones) ชนิดหยอดตา

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 39 (8 ก.ค. 51)

(1.29.4) ยามอกซิฟลอกซาซิน (Moxifloxacin)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 39 (8 ก.ค. 51)

(1.29.3) ยาเลโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 39 (8 ก.ค. 51)

(1.29.2) ยาไซโพรฟลอกซาซิน (Ciprofloxacin)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 39 (8 ก.ค. 51)

(1.29.1) ยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลน (Fluroquinolones) สำหรับรับประทาน

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 39 (8 ก.ค. 51)

(1.29) ยาจำพวกควิโนโลน (Quinolone) และอนุพันธ์ของยาดังกล่าว

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 39 (8 ก.ค. 51)

(1.28) ยาจำพวกโพลิมิกซิน (Polymyxins) สำหรับใช้ภายใน ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(1.27) ยาจำพวกโพลิมิกซิน (Polymyxins) สำหรับใช้ภายนอก ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(1.26.2) ยาอะมอกซิซิลลิน (Amoxicillin)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 47 (13 ก.ค. 55)

(1.26.1) ยาจำพวกเพนิซิลลิน (Penicillins) ยกเว้นอะมอกซิซิลลิน (Amoxicillin)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 47 (13 ก.ค. 55)

(1.26) ยาจำพวกเพนิซิลลิน (Penicillins)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 47 (13 ก.ค. 55)

(1.25) ยาจำพวกนิสทาทิน (Nystatin) สำหรับใช้ภายใน ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(1.24) ยาจำพวกนิสทาทิน (Nystatin) สำหรับใช้ภายนอก ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(1.23) ยาจำพวกโนโวไบโอซิน (Novobiocin) ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(1.22) ยาจำพวกไนโทรฟูแรนโทอิน (Nitrofurantoin) ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(1.21) ยาจำพวกไมโคนาโซล (Miconazole) ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(1.20) ยาจำพวกมะโครไลด์ (Macrolides) สำหรับใช้ภายใน ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(1.19) ยาจำพวกมะโครไลด์ (Macrolides) สำหรับใช้ภายนอก ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(1.18) ยาจำพวกลินโคไมซิน (Lincomycin) สำหรับใช้ภายใน ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(1.17) ยาจำพวกลินโคไมซิน (Lincomycin) สำหรับใช้ภายนอก ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(1.16) ยาจำพวกคีโทโคนาโซล (Ketoconazole) สำหรับใช้ภายใน ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(1.15) ยาจำพวกคีโทโคนาโซล (Ketoconazole) สำหรับใช้ภายนอก ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(1.14) ยาจำพวกกริซีโอฟูลวิน (Griseofulvin) ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(1.13) ยาจำพวกกรดฟูซิดิก (Fusidic acid) และอนุพันธ์ของยาดังกล่าว ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(1.12) ยาจำพวกฟลูไซโทซีน (Flucytosine) ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(1.11) ยาจำพวกไซโคลเซอรีน (Cycloserine) ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(1.10) ยาคลิโอควินอล (Clioquinol) สำหรับใช้ภายใน ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(1.9) ยาจำพวกคลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol) สำหรับใช้ภายใน ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(1.8) ยาจำพวกคลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol) สำหรับใช้กับตาหรือหู ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(1.7) ยาจำพวกคลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol) สำหรับใช้ภายนอก ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(1.6) ยากลุ่มเซฟาโลสปอริน (Cephalosporins)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 61 (1 ก.ย. 60)

(1.5) ยาจำพวกคาพรีโอไมซิน (Capreomycin) และวิโอไมซิน (Viomycin)  ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(1.4) ยาจำพวกบาซิทราซิน (Bacitracin) สำหรับใช้ภายนอก ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(1.3.2) ยาเจนทาไมซิน (gentamicin), กานาไมซิน (kanamycin) และสเตร็ปโตไมซิน (streptomycin) สำหรับใช้ภายใน

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 53 (31 มี.ค. 57)

(1.3.1) ยากลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ (amioglycosides) สำหรับใช้ภายใน ยกเว้น ยาเจนทาไมซิน (gentamicin), กานาไมซิน (kanamycin) และ สเตร็ปโตไมซิน (streptomycin)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 53 (31 มี.ค. 57)

(1.3) ยากลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ (Aminoglycosides)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 53 (31 มี.ค. 57)

(1.2) ยาจำพวกอะมิโนไกลโคไซด์ (Aminoglycosides) สำหรับใช้กับตาหรือหู ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(1.1) ยาจำพวกอะมิโนไกลโคไซด์ (Aminoglycosides) สำหรับใช้ภายนอก ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33
(1) ยาต้านจุลชีพ ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 33