แจ้งกำหนดการเปิดระบบและเชิญเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศด้านยา
7 กรกฎาคม 2566

ตารางกำหนดการอบรม-เปิดระบบ (ใหม่)

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่  19/12/2566

ระบบ วันที่อบรม วันที่เปิดใช้ระบบ ห้องประชุม
ระบบ นยม. 1 AUTO TBA TBA MS Team Meeting
https://drugfda.page.link/2566
Meeting ID: 450 889 211 64
Passcode:    zzfsiW
ระบบขอความเห็นชอบฯ (ชย/ชว/ชม/ชส) TBA TBA MS Team Meeting
https://drugfda.page.link/2566
Meeting ID: 450 889 211 64
Passcode:    zzfsiW
ระบบคำขอขึ้นทะเบียน (ย.1) ส่งออก AUTO TBA TBA MS Team Meeting
https://drugfda.page.link/2566
Meeting ID: 450 889 211 64
Passcode:    zzfsiW
ระบบหนังสือรับรอง TBA TBA MS Team Meeting
https://drugfda.page.link/2566
Meeting ID: 450 889 211 64
Passcode:    zzfsiW
ระบบวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงประเภทยา TBA TBA MS Team Meeting
https://drugfda.page.link/2566
Meeting ID: 450 889 211 64
Passcode:    zzfsiW

*กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามเหมาะสม
**ระบบต่ออายุทะเบียนตำรับยาจะมีการประชุมชี้แจงแยกต่างหากอีกครั้ง

ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการอบรม-เปิดระบบ

NEW ประกาศ (13/11/66)

ขอแจ้งเลื่อน

- อบรมระบบต่ออายุทะเบียนตำรับยา จากวันที่ 18/9/66
- เปิดระบบต่ออายุทะเบียนตำรับยา จากวันที่ 29/9/66
- อบรมระบบ น.ย.ม.1 AUTO จากวันที่ 26/10/66
- เปิดระบบ น.ย.ม.1 AUTO จากวันที่ 31/10/66
- อบรมระบบขอความเห็นชอบฯ (ชย/ชว/ชม/ชส) จากวันที่ 18/10/66
- เปิดระบบขอความเห็นชอบฯ (ชย/ชว/ชม/ชส) จากวันที่ 31/10/66
- อบรมระบบคำขอขึ้นทะเบียน (ย.1) ส่งออก AUTO จากวันที่ 15/11/66
- เปิดระบบคำขอขึ้นทะเบียน (ย.1) ส่งออก AUTO จากวันที่ 30/11/66
- อบรมระบบหนังสือรับรอง จากวันที่ 6/12/66
- เปิดระบบหนังสือรับรอง จากวันที่ 22/12/66
- อบรมระบบวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงประเภทยา จากวันที่ 7/12/66
- เปิดระบบวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงประเภทยา จากวันที่ 22/12/66

โดยโปรดรอติดตามประกาศอีกครั้ง

ประกาศ (29/9/66)

ขอแจ้งเลื่อนการเปิดระบบโครงการวิจัย BE AUTO สำหรับผู้ผลิต จากวันที่ 29/9/66 เป็นวันที่ 5/10/66
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้