แนวปฏิบัติสำหรับการยื่นหนังสือพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงจากการใช้ยา กรณียาที่มีข้อกังวลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย
2 กรกฎาคม 2567