โรคที่ห้ามโฆษณายาต่อประชาชนทั่วไป ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 6 มค2520 พรบ.ยา 782
7 กันยายน 2566