ยาที่มีเออร์กอตตามีน (Ergotamine) เป็นส่วนประกอบสำหรับรักษาไมเกรน (Migraine)
11 กุมภาพันธ์. 2567