แบบตรวจรับเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนกรณีถ่ายโอนทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน (TRANSFER) (F-D2-58)
1 เมษายน 2565