มูลค่าการผลิตและมูลค่าการนำหรือสั่งยา แยกตาม ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ประจำปี 2532-2553
19 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลเก่าปี 2532 - 2553


ประจำปี (พ.ศ)

เอกสาร

2532

PDF

2533

PDF

2534

PDF

2535

PDF

2536

PDF

2537

PDF

2538

PDF

2539

PDF

2540

PDF

2541

PDF

2542

PDF

2543

PDF

2544

PDF

2545

PDF

2546

PDF

2547

PDF

2548

PDF

2549

PDF

2550

PDF

2551

PDF

2552

PDF

2553

PDF