มูลค่ายาแผนปัจจุบันของ Antibiotics แยกตามกลุ่มยา ประจำปี 2533 - 2541
23 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลเก่าปี 2533 - 2541​ประจำปี (พ.ศ)

เอกสาร

2533

PDF

2534

PDF

2535

PDF

2536

PDF

2537

PDF

2538

PDF

2539

PDF

2540

PDF

2541

PDF