ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อรายการเอกสารกำกับยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์อ้างอิง (SmPC)
14 พฤษภาคม 2567

กองยาขอเรียนเชิญผู้รับอนุญาตทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อรายการเอกสารกำกับยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์อ้างอิง (SmPC) สำหรับการขึ้นทะเบียนตำรับยา และการต่ออายุทะเบียนตำรับยา ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ผ่านทาง แบบแสดงความคิดเห็น หรือ QR Code ด้านล่างนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. รายการเอกสารกำกับยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์อ้างอิง (SmPC)

2. แบบแสดงความคิดเห็น (SmPC)