ประกาศยกเว้นไม่เป็นยาที่เกี่ยวข้องกับยาสัตว์

ลำดับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  วัตถุที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นยาวันที่ลงนามเอกสาร
1ฉบับที่ 35  (พ.ศ. 2560)26 พ.ค. 2560PDF
2​​ฉบับที่ 34  (พ.ศ. 2548)​30 ธ.ค. 2548PDF