ยารักษาแผลติดเชื้อ ซิลเวอร์ ซัลฟาไดอาซีน ครีม

ยารักษาแผลติดเชื้อ ซิลเวอร์ ซัลฟาไดอาซีน ครีม
ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Silver Sulfadiazine 1% w/w

สรรพคุณใช้ทาภายนอกเพื่อรักษาการติดเชื้อของแผล ซึ่งเกิดจากไฟไหม้ หรือน้ำร้อนลวก
วิธีใช้ใช้ทาบริเวณแผลที่เป็น ควรทำความสะอาดแผล แล้วทาครีมทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง

(สำหรับแผลที่ถูกไฟไหม้ ควรใช้ครีมทุก 24 ชั่วโมง)

คำเตือน1) ไม่ควรใช้ยานี้ในหญิงมีครรภ์ และทารกแรกเกิด (1 เดือนแรก)

2) ในคนที่แพ้ยา Sulphonamide 

3) ในผู้ที่เป็นโรคตับและโรคไต

การเก็บรักษาเก็บในที่อุณหภูมิระหว่าง 15-30 องศาเซลเซียส40 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุหลอดละ 5 กรัม 15 กรัม และ 25 กรัม