ยาถ่ายพยาธิตัวกลม มีเบนดาโซล

ยาถ่ายพยาธิตัวกลม มีเบนดาโซล
ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Mebendazole 100 mg. 

สรรพคุณถ่ายพยาธิเส้นด้าย ตัวกลม
วิธีใช้เคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืน
ขนาดการใช้สำหรับพยาธิเส้นด้ายและพยาธิเข็มหมุด ทั้งเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้าและเย็นติดต่อกัน 3 วัน และอาจรับประทานซ้ำอีก 1 เม็ด หลังจากการรักษาครั้งแรก 2 สัปดาห์ต่อมา
คำเตือน1) ไม่ควรใช้ในหญิงมีครรภ์ในระยะ 3 เดือนแรก และผู้ที่เป็นโรคตับ

2) ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

การเก็บรักษาป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุแผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 6 เม็ด