ยากวาดคอ

ยากวาดคอ
ในสูตรตำรับประกอบด้วย

Potassium Iodide 2.50 g. 

Iodine 1.25 g. 

Ethyl Alcohol (90 percent) 4.00 ml. 

Purified Water 2.50 ml. 

Peppermint Oil 0.40 ml. 

Glycerin to 100.00 ml.

สรรพคุณบรรเทาอาการอักเสบ และเจ็บในลำคอ
ขนาดและวิธีใช้เติมน้ำสะอาดเท่าตัวแล้วใช้กวาดคอในผู้ใหญ่
คำเตือนใช้สำหรับกวาดในคอเท่านั้น
การเก็บรักษาปิดฝาให้สนิท เก็บในที่เย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุขวดละ 15 มิลลิลิตร