มูลค่าการผลิตและมูลค่าการนำหรือสั่งยา แยกตาม ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ประจำปี2532-2553

ข้อมูลเก่าปี 2532 – 2553

ประจำปี (พ.ศ)​Acrobat
​2532​​PDF
​​2533​PDF
​​2534​PDF
​2535​PDF
​2536​​PDF
​​2537​PDF
​2538PDF​
​2539PDF​
​​2540PDF​
​​2541PDF​
​2542PDF​
​2543PDF​
​2544​​PDF
​​2545​PDF
​2546PDF​
​2547PDF​
​2548​PDF​
​​2549​PDF
​​2550​PDF
​2551​PDF
​2552​PDF
​2553​PDF