สืบค้นรายการผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ทีมีความเท่าเทียมในการบำบัดรักษากับยาต้นแบบ

ลำดับชื่อ​เอกสาร
1รายการผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ฯ (orange-book) ปี พ.ศ. 2554 ​PDF
2รายการผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ฯ (orange-book) ปี พ.ศ. 2555PDF
3รายการผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ฯ (orange-book) ปี พ.ศ. 2556PDF
4​รายการผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ฯ (orange-book) ปี พ.ศ. 2557PDF
5รายการผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ฯ (orange-book) ปี พ.ศ. 2558
(ท่านสามารถดาวน์โหลดสำหรับเปิดไฟล์ในรูปแบบ e-bookได้ ที่นี่)
PDF