รายการทะเบียนที่ถูกยกเลิก

รายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ถูกยกเลิกเนื่องจากไม่ได้ผลิตหรือนำเข้าฯ 2 ปี ติดต่อกันAcrobat
รายการทะเบียนตำรับยาแผนโบราณสำหรับสัตว์ที่ถูกยกเลิกเนื่องจากไม่ได้ผลิตหรือนำเข้าฯ 2 ปี ติดต่อกัน ปี 2560 – 2561Open PDF
รายการทะเบียนตำรับยาแผนโบราณสำหรับสัตว์ที่ถูกยกเลิกเนื่องจากไม่ได้ผลิตหรือนำเข้าฯ 2 ปี ติดต่อกัน ปี 2559 – 2560Open PDF
รายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ถูกยกเลิกเนื่องจากไม่ได้ผลิตหรือนำเข้าฯ 2 ปี ติดต่อกัน ปี 2561 – 2562Open PDF
รายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ถูกยกเลิกเนื่องจากไม่ได้ผลิตหรือนำเข้าฯ 2 ปี ติดต่อกัน ปี 2560 – 2561Open PDF
รายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ถูกยกเลิกเนื่องจากไม่ได้ผลิตหรือนำเข้าฯ 2 ปี ติดต่อกัน ปี 2559 – 2560Open PDF
รายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ถูกยกเลิกเนื่องจากไม่ได้ผลิตหรือนำเข้าฯ 2 ปี ติดต่อกัน ปี 2558 – 2559Open PDF
รายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ถูกยกเลิกเนื่องจากไม่ได้ผลิตหรือนำเข้าฯ 2 ปี ติดต่อกัน ปี 2557 – 2558Open PDF
รายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ถูกยกเลิกเนื่องจากไม่ได้ผลิตหรือนำเข้าฯ 2 ปี ติดต่อกัน ปี 2556 – 2557Open PDF
รายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ถูกยกเลิกเนื่องจากไม่ได้ผลิตหรือนำเข้าฯ 2 ปี ติดต่อกัน ปี 2555 – 2556Open PDF
รายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ถูกยกเลิกเนื่องจากไม่ได้ผลิตหรือนำเข้าฯ 2 ปี ติดต่อกัน ปี 2554 – 2555Open PDF
รายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ถูกยกเลิกเนื่องจากไม่ได้ผลิตหรือนำเข้าฯ 2 ปี ติดต่อกัน ปี 2553 – 2554Open PDF
รายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ถูกยกเลิกเนื่องจากไม่ได้ผลิตหรือนำเข้าฯ 2 ปี ติดต่อกัน ปี 2552 – 2553Open PDF