ข้อมูลยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ลำดับที่ชื่อยารูปแบบยา และความแรงชื่อไฟล์ข้อมูล
1aspirin (ยาควบคุมพิเศษ)
ชนิดเม็ด 75, 81, 300, 325 มิลลิกรัม หรือ ชนิดเม็ดเคลือบแตกตัวในลำไส้ 81, 300, 325 มิลลิกรัม
coming soon
2aspirin (ยาอันตราย)ชนิดแคปซูล 300 มิลลิกรัม  หรือ ชนิดเม็ด 300, 325, 500 มิลลิกรัมcoming soon
3
azithromycinชนิดผงบรรจุซอง ขนาดซองละ 100 มิลลิกรัม
azithromycinชนิดยาน้ำแขวนตะกอนขนาด 200 มิลลิกรัมใน 5 มิลลิลิตร
azithromycinชนิดเม็ด/แคปซูล ขนาด 250 มิลลิกรัม 500 มิลลิกรัม และ 600 มิลลิกรัม
azithromycinชนิดหยอดตา ขนาด 1 กรัม ใน 100 มิลลิลิตร (1% w/v)
4ciprofloxacinชนิดเม็ด 250 มิลลิกรัม และ 500 มิลลิกรัมPDF
5clarithromycin
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม  250 มิลลิกรัม และ 500 มิลลิกรัม และ คลาริโทรมัยซิน เอ็มอาร์
coming soon
clarithromycinชนิดผงบรรจุซองสำหรับผู้ใหญ่
clarithromycin
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับเด็ก ขนาด 250 มิลลิกรัม ต่อ 5
มิลลิลิตร
6levofloxacinชนิดเม็ด 500 มิลลิกรัม และ 750 มิลลิกรัมPDF
7
Mebendazoleชนิดเม็ดเคี้ยว 100 มิลลิกรัม และ 500 มิลลิกรัม
Mebendazoleชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 100 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร
8norfloxacinชนิดเม็ด 200 มิลลิกรัม และ 400 มิลลิกรัมPDF
9ofloxacinชนิดเม็ด 100 มิลลิกรัม และ 200 มิลลิกรัมPDF
10celecoxibชนิดแคปซูล 200 และ 400 มิลลิกรัมcoming soon
11diclofenac potassiumชนิดเม็ดเคลือบน้ำตาลและออกฤทธิ์เร็ว 25 มิลลิกรัมcoming soon
diclofenac potassiumชนิดเม็ดเคลือบน้ำตาลและออกฤทธิ์เร็ว 50 มิลลิกรัม
12
diclofenac sodiumชนิดเม็ดเคลือบออกฤทธิ์แตกตัวในลำไส้ 25 มิลลิกรัม
coming soon
diclofenac sodiumชนิดเม็ดเคลือบออกฤทธิ์แตกตัวในลำไส้ 50 มิลลิกรัม
diclofenac sodiumชนิดเม็ดออกฤทธิ์เนิ่น 75 มิลลิกรัม
diclofenac sodiumชนิดเม็ดออกฤทธิ์เนิ่น 100 มิลลิกรัม
13ibuprofenชนิดเจลสำหรับทา ความแรงร้อยละ 5coming soon
14
ibuprofenชนิดยาน้ำเชื่อม หรือ ยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน 100 มิลลิกรัมใน 1 ช้อนชา หรือ 5 มิลลิลิตร และ 200 มิลลิกรัมใน 1 ช้อนชา หรือ  5 มิลลิลิตร
coming soon
ibuprofenชนิดเม็ด 200, 400 และ 600 มิลลิกรัม
ibuprofenชนิดเม็ดออกฤทธ์นาน 800 มิลลิกรัม
15indomethacinชนิดแคปซูล 25 มิลลิกรัมcoming soon
16meloxicamชนิดเม็ด 7.5 มิลลิกรัม และ 15 มิลลิกรัมcoming soon
17naproxenชนิดเม็ด 250 มิลลิกรัมcoming soon
18naproxen sodiumชนิดเม็ด 275 มิลลิกรัมcoming soon
19tenoxicamชนิดเม็ด 20 มิลลิกรัมcoming soon
20atorvastatinชนิดเม็ด 10, 20, 40 และ 80 มิลลิกรัมcoming soon
21simvastatinชนิดเม็ด 10, 20 และ 40 มิลลิกรัมcoming soon
22
betamethasone valerateชนิดยาทาครีม  0.1 % w/wPDF
betamethasone valerateชนิดยาทาขี้ผึ้ง 0.1 % w/wPDF
betamethasone valerateชนิดยาน้ำสารละลายทาภายนอก 0.1% w/vPDF
23
betamethasone dipropionateชนิดยาทาครีม  0.05 % w/wPDF
betamethasone dipropionateชนิดยาทาโลชัน 0.05 % w/wPDF
betamethasone dipropionateชนิดยาทาขี้ผึ้ง 0.05 % w/wPDF
24dexamethasoneชนิดเม็ด 0.25, 0.5 และ 4 มิลลิกรัมPDF
25prednisoloneชนิดเม็ด 2.5 และ 5 มิลลิกรัมPDF
prednisoloneชนิดน้ำเชื่อม 15 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตรPDF
26brompheniramineชนิดน้ำเชื่อม 2 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตรcoming soon
brompheniramineชนิดเม็ด หรือ แคปซูล 4 มิลลิกรัม
27chlorpheniramineชนิดน้ำเชื่อม 2 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตรcoming soon
chlorpheniramineชนิดเม็ด หรือ แคปซูล 4 มิลลิกรัม
28fexofenadineชนิดเม็ด 60, 120, 180 มิลลิกรัมcoming soon
29loratadineชนิดเม็ด 10 มิลลิกรัมcoming soon
loratadineชนิดน้ำเชื่อม 5 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร
30cetirizineชนิดเม็ด 10 มิลลิกรัมcoming soon
cetirizineชนิดน้ำเชื่อม 1 มิลลิกรัม ต่อ 1 มิลลิลิตร
31loperamideชนิดแคปซูล 2 มิลลิกรัมPDF
32ORSผงน้ำตาลเกลือแร่PDF
33acetylcysteineชนิดเม็ดฟู่ 600 มิลลิกรัม และแกรนูล 100, 200, 300 และ 600 มิลลิกรัมcoming soon
34ambroxolชนิดเม็ด 30 มิลลิกรัมcoming soon
35
dextromethorphanชนิดเม็ดอม 15 มิลลิกรัม
coming soon
dextromethorphanชนิดน้ำเชื่อม  5 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร
dextromethorphanชนิดเม็ด 15 มิลลิกรัม
36aluminium hydroxide + magnesium hydroxideชนิดเม็ด และชนิดยาน้ำแขวนตะกอนcoming soon
37aluminium hydroxide + magnesium hydroxide + simethiconeชนิดเม็ด และชนิดยาน้ำแขวนตะกอนcoming soon
38domperidoneชนิดเม็ด 10 มิลลิกรัมcoming soon
domperidoneชนิดยาน้ำแขวนตะกอน  5 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร
39omeprazoleชนิดชนิดแคปซูลรูปแบบพิเศษที่ให้ยาแตกตัวในลำไส้ 20 มิลลิกรัมcoming soon
40bisacodylชนิดเม็ดแบบเคลือบพิเศษ 5 มิลลิกรัมcoming soon
41sennaชนิดเม็ดcoming soon
42cinnarizineชนิดเม็ด 25 มิลลิกรัมcoming soon
43flunarizineชนิดเม็ด 5 มิลลิกรัมcoming soon
44dimenhydrinateชนิดเม็ด 50 มิลลิกรัมcoming soon
45colchicineชนิดเม็ด หรือ แคปซูล 0.6 มิลลิกรัมPDF
46fluoxetineชนิดแคปซูล 20  มิลลิกรัมPDF
47glibenclamideชนิดเม็ด 2.5 และ 5 มิลลิกรัมcoming soon
48metforminชนิดเม็ด 500 และ 850 มิลลิกรัมcoming soon
metforminชนิดเม็ด 1000 มิลลิกรัม
49hydrochlorothiazideชนิดเม็ด 25 และ 50 มิลลิกรัมPDF
50nifedipineชนิดเม็ดรูปแบบปลดปล่อยยาทันที 5 และ 10 มิลลิกรัมcoming soon
51
calcium carbonateชนิดเม็ดเคี้ยว 1500 มิลลิกรัม
calcium carbonateชนิดเม็ดฟู่ 1250 มิลลิกรัม
calcium carbonateชนิดเม็ด 1250 มิลลิกรัม
52ferrous sulfateชนิดเม็ด 200 มิลลิกรัมPDF
53ferrous fumarateชนิดเม็ด 200 มิลลิกรัมPDF
54levonorgestrelชนิดเม็ด 750 ไมโครกรัมcoming soon
55ergotamine tartrate + caffeineชนิดเม็ด เออร์โกทามินทาร์เทรต 1 มิลลิกรัม กับ แคฟเฟอีน 100 มิลลิกรัมcoming soon