​​ประกาศสำนักยา เรื่อง ​การจัดประเภทคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาพัฒนาจากสมุนไพร