​คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านแอดแคร์ ฟาร์ม่า @ Care pharma กรุงเทพมหานคร