เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร E-learning

1. หลักสูตรแนวทางการขออนุญาตและขั้นตอนวิธีการในการจัดเอกสารประกอบการยื่นคำขอโฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไป

2. หลักสูตรการยื่นขออนุญาตโฆษณาขายยาและการเตรียมเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงประกอบการพิจารณาข้อความโฆษณา (โฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบการโรคศิลปะ)