สำนักยา มีกิจกรรมเพื่อสังคม “สำนักยา อาสาสร้างสุข 2019”

โดยบริจาคอุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา และปรับปรุงหลังคากันสาดโรงอาหารแก่โรงเรียนบ้านเนินทราบ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562