สำนักยาขอเชิญผู้รับอนุญาตผลิต/นำสั่งยาแผนปัจจุบันที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติต่อทะเบียนตำรับยาที่มีพาราเซตามอล

สำนักยาขอเชิญผู้รับอนุญาตผลิต/นำสั่งยาแผนปัจจุบันที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติต่อทะเบียนตำรับยาที่มีพาราเซตามอล ซึ่งไม่ได้ดำเนินการตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 329/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนท่านสามารถสแกน QR-CODE นี้เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ได้ทันที ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561

เอกสารแนบ

  1. รายชื่อผู้รับอนุญาตผลิต/นำสั่งยาแผนปัจจุบันที่ไม่ได้ดำเนินการตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 329/2560
  2. แบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติต่อทะเบียนตำรับยาที่มีพาราเซตามอล ซึ่งไม่ได้ดำเนินการตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 329/2560