ปรับปรุงหนังสือมอบอำนาจเข้าใช้งานระบบสารสนเทศด้านยา ​ทั้งนี้ผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์ขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบสารสนเทสด้านยา ยังคงสามารถเข้าใช้งานระบบได้ตามปกติ

ปรับปรุงหนังสือมอบอำนาจเข้าใช้งานระบบสารสนเทศด้านยา ผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์ขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบสารสนเทสด้านยา ดูหนังสือมอบอำนาจได้ที่ คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ