ประชาสัมพันธ์​ประกาศสำนักยา เรื่อง ​ชี้แจงสถานที่ในการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนจุลินทรีย์สำหรับคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ