ประชาสัมพันธ์​คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 204/2562​ เรื่อง ​​แก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ ชนิดรับประทาน (ฉบับที่ 2)