ประชาสัมพันธ์คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 16/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านแอดโฮมฟาร์มาซี 101 กรุงเทพมหานคร