ประชาสัมพันธ์คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข : แก้ไขทะเบียนตำรับยา เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำหรับยาที่มีเออร์กอตตามีน (Ergotomine) เป็นส่วนประกอบสำหรับไมเกรน (Migraine)