ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้พิจารณาทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาในประเทศไทยและผู้แทนจากประเทศสมาชิก APEC และ ASEAN

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้พิจารณาทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาในประเทศไทยและผู้แทนจากประเทศสมาชิก APEC และ ASEAN รวมถึงผู้เตรียมและยื่นเอกสารทะเบียนผลิตภัณฑ์ยา ซึ่งสนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 2019 APEC Good Registration Management (GRM) Regulatory Science Center of Excellence Pilot Workshop ในวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมได้ที่ “http://www.grmthailand.com/