ประกาศ ข้อมูลการเรียกเก็บยาคืนเพิ่มเติม ผลิตภัณฑ์ยาที่มีส่วนประกอบของ Valsartan

ประกาศข้อมูลการเรียกเก็บยาคืนเพิ่ม ดูข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่ https://safetyalert.fda.moph.go.th/