ประกาศสำนักยา เรื่อง รายการยากลุ่มรักษาวัณโรคที่จะปรับประเภทยา