ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์แบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ่ของโรค​ (Conditional Approval for Emergency Use of Medicinal Products)