ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคำแนะนำและแนวทางการดำเนินการวิจัยยาทางคลินิกในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 26 พ.ค. 63