ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง การยื่นคำขอโฆษณาขายยา แบบ e-Submission ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา