ประกาศกองยา เรื่อง ​แบบคำขอและรูปแบบของหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบัน ของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มนี้สำหรับการยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ 1 / 5 / 2564 เป็นต้นไป ที่ได้ที่นี่ คลิก