“ข้อมูลการดำเนินการอนุญาตวัคซีนและยาสำหรับการป้องกันและรักษา COVID-19 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2564”