ขอเชิญสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล อย. ควอลิตี้อวอร์ด (ด้านยา) ประจำปี 2564

เตรียมเอกสารพร้อมยื่นหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบ อาคาร 4 ชั้น 5 กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กำหนดเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เอกสารแนบ

  1. หนังสือเชิญ
  2. แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมคัดเลือก เพื่อรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2564
  3. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการที่ได้รับการประเมิน เพื่อรับรางวัล อย ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี พ.ศ. 2564
  4. สิ่งที่ต้องส่งพร้อมใบสมัคร อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2564
  5. รายชื่อผู้ประสานงานแต่ละผลิตภัณฑ์ ปี 2564
  6. แบบฟอร์มการให้คะแนนในการคัดเลือกผู้รับรางวัล อย.ควอลิตี้อวอร์ด (ด้านยา) ประจำปี 2564