ขอเชิญสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล อย. ควอลิตี้อวอร์ด (ด้านยา) ประจำปี 2563

เตรียมเอกสารพร้อมยื่นหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบ อาคาร 4 ชั้น 5 สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารแนบ

  1. หนังสือเชิญ
  2. แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมคัดเลือก เพื่อรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2563
  3. สิ่งที่ต้องส่งพร้อมใบสมัคร อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2563
  4. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการที่ได้รับการประเมิน เพื่อรับรางวัล อย ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี พ.ศ. 2563
  5. รายชื่อผู้ประสานงานแต่ละผลิตภัณฑ์ ปี 2563
  6. แบบฟอร์มการให้คะแนนในการคัดเลือกผู้รับรางวัล อย.ควอลิตี้อวอร์ด (ด้านยา) ประจำปี 2563