ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยา และผู้นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร แจ้งช่องทางการติดต่อในช่วงที่มีสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19)

แจ้งช่องทางติดต่อได้ ที่นี่ หรือแจ้งผ่านทาง email npnc@fda.moph.go.th