9. ขอประชาสัมพันธ์หัวข้อการประชุมวิชาการของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ อย. (CPE) ประจำปี พ.ศ.2562