88. เห็นชอบให้ข้าราชการส่งประเมินและให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน