88. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2562