87. คำสั่ง อย. ที่ 195/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฎิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์จัดารเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน