87. ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่ 80 รูป