81. คำสั่ง อย. ที่ 216/60 เรื่อง มอบอำนาจและหน้าที่ให้ข้าราชการปฎิบัติราชการแทนเลขาธิการฯ

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน