81. ขอความร่วมมือประชาสัมพันะธ์ผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสาการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อปฎิบัติหน้าที่ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธ.ค. 61 – วันที่ 19 ม.ค. 62